Áp dụng cho tất cả mẹ bầu và có con dưới 2 tuổi trên toàn quốc.
Xem thêm điều kiện đăng ký tại đây